Numeri..stranieri: nol', odin, dva, tri, chetyrye, pyat', shest', syem', vosyem', dyevyat', dyesyat' ..in quale lingua si conta cosi'? - Notizie.it
Numeri..stranieri: nol’, odin, dva, tri, chetyrye, pyat’, shest’, syem’, vosyem’, dyevyat’, dyesyat’ ..in quale lingua si conta cosi’?
Guide

Numeri..stranieri: nol’, odin, dva, tri, chetyrye, pyat’, shest’, syem’, vosyem’, dyevyat’, dyesyat’ ..in quale lingua si conta cosi’?

Chi sa dirmi: nol’, odin, dva, tri, chetyrye, pyat’, shest’, syem’, vosyem’, dyevyat’, dyesyat’ ..in quale lingua si conta cosi’?

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*