ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗਰਕ ਚ ਫੱਸ ਗਿਆ ਹੈ,ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੰਗੀ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈ - Notizie.it
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗਰਕ ਚ ਫੱਸ ਗਿਆ ਹੈ,ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੰਗੀ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈ
Video

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗਰਕ ਚ ਫੱਸ ਗਿਆ ਹੈ,ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੰਗੀ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈ

© Riproduzione riservata

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*